Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

Pachniało mi dziś Tobą. Twoją obecnością. 
Tym, że jesteś i nie znikałeś. O starych dniach, 
kiedy byłeś tylko ty. Pachniało mi dziś Tobą. 
Może to ten szampon. Mój lub Twój. Byliśmy tylko my. 
Pachniało mi dzisiaj Tobą. Pachniało mi dzisiaj nami
— Patrick Süskind
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viaaisolro aisolro

December 05 2014

July 28 2014

4422 23b3
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaohshit ohshit

July 12 2014

Reposted fromtwice twice viamefir mefir
... *_*
Reposted fromusotsuki usotsuki viafremde fremde
raz
pocałuj mnie
Reposted frommigotanie migotanie

June 29 2014

Proszę
Przytul mnie do siebie
Potrzebuję ciepła
Bardzo ci dziękuję
Za to, że trwasz przy mnie
Wstyd mi tobie wyznać
Ile dla mnie znaczysz
Nie chcę ciebie stracić
Ty dopełniasz mnie
— Kabanos - "Pancerz"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny
— Piotr Macierzyński
zayn
Reposted fromweheartit weheartit viaOneDirection OneDirection

June 24 2014

0055 8f83
Reposted fromarwen arwen viapandorcia pandorcia
Reposted fromtwice twice viamefir mefir

June 22 2014

Lu­bie Twój za­pach na mo­jej skórze...
I Twój szept w mo­jej głowie... 
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viamefir mefir

June 19 2014

Jeszcze nie wiem
Jak cały dzień z Tobą smakuje
Jak pachnie noc
Jak pachnie dzień

Jeszcze się uczę smutku Twych oczu
Dotyków delikatnych

W albumie doznań brakuje tylu zdjęć
Jeszcze nie wiem czy mój lęk
Jest lękiem o Ciebie
— Dom o Zielonych Progach - Jeszcze nie wiem.
Reposted frombaldur baldur viacytaty cytaty
"Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości."

— J. Pilch
Reposted fromwish78 wish78 viacytaty cytaty

June 17 2014

Podobno zasypiamy z ostatnią osobą, o której myślimy zanim zaśniemy. Więc dzisiaj śpimy razem.
— RJ
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viamishasta mishasta
tak bardzo chciałbym 
widzieć cię więcej
trzymać za rękę
kopać powietrze
opowiedzieć ci jak bardzo zwariowałem
skład iron maiden ciągle znam na pamięć
— Fisz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl