Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2014

9036 9bb0 500
Reposted fromwestwood westwood viamaybeyou maybeyou
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty

June 06 2014

Potem ty zdjąłeś koszulę. Zanim włożyłeś inną, wyciągnęłam rękę i dotknęłam twoich pleców. Ciepłe i twarde, brązowe jak kora. Nie wiem, co ja właściwie myślałam, a nawet czy w ogóle coś myślałam, ale pamiętam, że chciałam cię dotknąć. Pamiętam dotyk skóry. To dziwne, pamiętać dotyk lepiej niż myśli. Ale ciągle czuję go w palcach.
— Uprowadzona, Lucy Christopher
Reposted frompaulineoliviia paulineoliviia
1179 5979
Reposted frompoppyseed poppyseed viadzony dzony

June 05 2014

4398 f82f
Reposted fromjustadream justadream

Eyes.

Those damn eyes
fucked me
forever.
— Charles Bukowski
Reposted fromnenya nenya viamefir mefir
3726 b5a0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasowaaa sowaaa

June 04 2014

5056 7862
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

May 20 2014

fashion is art | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
9863 0cb3
Reposted fromepidemic epidemic viatwice twice
Na balkonie spać
Gdy noc ciepła jest
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię
Spać po prawej lubię mniej
A gdy będzie źle nie puść mnie
— Marcelina- Karmelove
Reposted frommissmuszii missmuszii viamefir mefir
Stracona w Twoich ramionach.
Bez imienia, bez kształtu, rozpadam się i składam, gubię i znajduję, spadam i unoszę, rozkładam swoje skrzydła i mknę w mrok, w Ciebie, prowadzona zmysłami i Twymi palcami...
— Nie puszczaj mnie proszę. / BlackkRose
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viacytaty cytaty

May 19 2014

5688 e49a
Reposted fromparafina parafina viamefir mefir

find someone
who knows
you’re sad
just by the change
of tone in your
voice

be with someone
who loves the
feature that
you hate the most

fall in love with
someone who
looks at you and
knows they don’t
want anyone else

— R’J
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

May 15 2014

Jeżeli się nie mylę, to chodzi o książkę Demi Lovato - Stay Strong.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl