Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2014

5930 7e3c
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
9711 629a 500
Reposted fromamatore amatore viamefir mefir

June 16 2014

Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu.
— Janusz L. Wiśniewski, 'Zespoły Napięć'
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Przy tobie kocham
nawet poranki.
Przy tobie kocham
nawet siebie.
Bądź tak zawsze.

To będzie dobry dzień.
Dzień dobry.
— Maria Goniewicz
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
      CO MAM CI POWIEDZIEĆ?

że mi cholernie źle bez Ciebie?
   tak jest
że Cię kocham najbardziej na świecie?
   kocham Cię
że mi strasznie na Tobie zależy?
   zależy mi na Tobie
że nie chcę Cię stracić?
   kurewsko nie chcę
że tęsknię?
   już nie wytrzymuję
że nie wytrzymam nawet minuty ze świadomością, że Ciebie nie ma?
   bądź zawsze
że boli mnie to jak Ty się czujesz z tym wszystkim?
   boli, nie chcę żebyś się tak czuł
że nie chcę żeby tak było?
że Cię potrzebuję?
   nie wyobrażam sobie, żeby Ciebie miało nie być
— przepraszam
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
4497 dad7
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaaillie aillie
Jednak to możliwe.
Można tęsknić za kimś, kogo się nigdy nie miało.
— 19:09
Reposted fromte-quiero te-quiero viasowaaa sowaaa

June 13 2014

- a co mi zrobisz jak Cię pocałuję?
- oddam Ci 
— ce.
Reposted fromcasas casas viamefir mefir

June 10 2014

Jestem z Tobą - daję słowo
Jestem z Tobą – jestem nie do zastąpienia
Jestem z Tobą – nawet gdy obok Ciebie tu nie ma
Jestem z Tobą – w momentach zwątpienia
Jestem z tobą, kiedy ty nie masz już nadziei
Kiedy tracisz bliskich co, być przy Tobie mieli
Jestem z Tobą, wtedy właśnie, jestem właśnie wtedy
Dzięki mnie pójdziesz dalej, podnosząc się z gleby
Jestem z Tobą, kiedy ginie Ci przyjaciel
Otwieram Twe łzy, tłumię krzyk, jestem Twoim bratem
Jestem z Tobą, gdy umiera miłość
To miało przecież trwać wiecznie, a właśnie się skończyło
Jestem z Tobą, gdy ciągły brak sosu
Dusi w gardle, zmusza do podjęcia ryzykownych kroków
Jestem z Tobą w czasie suszy, sztormów i powodzi
— jestem z Tobą
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.


— Shopenhauer
Reposted fromherside herside viaohshit ohshit
6741 a4c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialegohouse legohouse
1331 8c46
naprawde cieszę się, że patrzę w Twoje oczy znów
— pezet . nieważne

June 09 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viathebelljar thebelljar
9867 fcdc
Reposted fromnonapewno nonapewno viabeamadamebitch beamadamebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl